Hakuohje 
SISLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > jala-llinen, tilasto-llinen > ˇ± 276 llinen-sanojen muodostus ja yleinen kuuluvuusmerkitys

ˇ± 276 llinen-sanojen muodostus ja yleinen kuuluvuusmerkitys

Johtimen llinen sisltvt adjektiivit ovat possessiivisia tai vljemp kuuluvuussuhdetta ilmaisevia. Ne ovat enimmkseen substantiivikantaisia, ja niit on viitisensataa sanakirjalekseemi. Tyyppi on karttuva. Johdin llinen liittyy kantasanan genetiivivartaloon (vira-llinen, entee-llinen). Muutamassa tapauksessa kantavartalolla on poikkeuksellinen nneasu, esim. oikee-llinen (< oikea), vanhoi-llinen (< vanha), palko-llinen (< palkka), kohtuu-llinen (vrt. kohtuus).

llinen-johtiminen adjektiivi ilmaisee kantasanansa tarkoitteen ˇV konkreettisen tai abstraktin ˇV kuulumista luonnehdittavan substantiivin tarkoitteelle, tarkoitteeseen tai sen yhteyteen. Kantana voi olla mys yhdyssana, mutta vain harvoin sanaliitto, esim. pienikukallinen kesmekko (k) (< pieni kukka).

 
jalallinen juomalasi ˇ¦juomalasi, jossa on jalkaˇ¦ | maltillinen ratkaisu ˇ¦ratkaisu, johon liittyy ~ jolle on ominaista malttiˇ¦ | ikkunallinen pyykinpesukone (l) | lismaksullinen juna | oikullinen ilmasto (l) | pintaviallinen omena (l) | viivakoodillinen ajokortti (l)

Konkreettismerkityksiset kantasanat ovat jokseenkin poikkeuksetta laskettavaa entiteetti ilmaisevia. Toisin kuin (i)nen-adjektiiveihin (» ˇ± 264), llinen-adjektiiveihin ei sislly kantasanan tarkoitteen runsauden implikaatiota (niden johdostyyppien vertailua » ˇ± 278279). Possessiivismerkityksisi ovat mys llinen-johtimiset substantiivit kdellinen, syyllinen, talollinen, velallinen (substantiiveja ovat lisksi llinen-johtimiset mittasanat » ˇ± 262).

Joissakin deverbaalisubstantiivikantaisissa llinen-adjektiiveissa kantaverbi on merkityksen kannalta korosteinen, esim. kuva-ukse-llinen malli ˇ¦malli, jota on helppo kuvataˇ¦, kerro-nna-llinen tarve ˇ¦tarve kertoaˇ¦ (vrt. verbivartaloiset (i)nen-johdokset » ˇ± 275). On mys joitakin leksikaalistumia, joissa llinen-johdin liittyy verbivartaloon o- tai ee- (: ex-) aineksen kytkemn: kiitollinen (< kiitt), mahdollinen (< mahtaa), petollinen (< pett; vrt. petos); oleellinen (< olla), kuvitteellinen (< kuvittaa; vrt. kuvitella).

llinen-johdoksissa on mys joitakin adjektiivikantaisia muodosteita:

 
autuaallinen, kateellinen, krsivllinen, oivallinen, pitkllinen, siveellinen, suurellinen, syvllinen, terveellinen, tydellinen

Osa tllaisista on lhes synonyymisia kanta-adjektiivinsa kanssa, kuten kummallinen, liiallinen, todellinen; muiden merkitys on eriytynyt siit. Lekseemikannattomia ovat haureellinen, rehellinen ja sntillinen. Sanoilla hmillinen, irrallinen, tahallinen, tsmllinen, killinen taas on motivoiva adverbikorrelaatti (vrt. hmilln, tsmlleen, kki). Jotkin llinen-adjektiivit assosioituvat kantasanansa adessiivimuotoon, esim. maallinen, pinnallinen, sivullinen, aamullinen, edellinen, pllinen (vrt. maalla ˇ¦maan pllˇ¦, pinnalla jne.).

Huom. Joillakin oppitekoisilla llisUUs-johtimisilla ominaisuudennimill (» ˇ± 176) ei ole aktuaalista llinen-adjektiivikantaa, esim. henkilllisyys (< *henkilllinen), kasvillisuus (< *kasvillinen), varallisuus (< *varallinen).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleist

Substantiivijohdokset

ˇ± 174 Yleist substantiivijohdosten tyypeist

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppej ja muotteja

Yksil ilmaisevia johdostyyppej ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppej ja muotteja

Affektisia johdostyyppej ja muotteja

Slangin ja epmuodollisen kielen johdostyyppej ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleist

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimist

Teon tuloksen nimist

teke-minen

ajel-u, vetis-y, hak-u

kaat-o, tynt-

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

ly-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyvksy-nt

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rky-n

sekoit-e, kolk-e, j-nne

kiinty-mys, suostu-mus

lyd-s, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppej

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijnnimet

Vlineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

ˇ± 260 Yleist adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

ˇ± 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

ˇ± 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, terks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-imminen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hydy-tn, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppej ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-imp-n

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut ptteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIT

Sulje kaikki tasot